I denna version har vi förbättrat enkäter på resor. Det är nu lättare att se vilken resa en enkät hör till och det går till och med att trycka på det färgade området för att gå till översikt över resan där en karta visas över resan.


Vi har också arbetat på att göra det möjligt att ställa enkäter mer specifikt på t.ex. bara bilresor över 5 km. En annan förbättring är att enkätavsnitt på endast en sida stöds nu.


Vi vet att det kan vara krävande att svara på allt frågor om allt för många specifika resor. Det är därför vi nu gör förbättringar både av att sänka trösklarna för att svara på frågor men också göra det möjligt att vara mer restriktiva med vilka resor vi ställer frågor på för att bara ställa frågor där de gör störst nytta för att öka förståelsen för hur transportsystemet används.


2.4.3-uppdatering - 2021-09-20

I denna uppdatering så har vi förbättrat stabiliteten och utseendet på 2.4-versionen. 

 • Det är nu möjligt att infoga resa/aktivitet i en resa utan kartspår.
 • När du visar en resa eller aktivitet utan kartspår så visas nu varningen om att kartdata saknas som en banner ovanför kartan istället för en dialogruta du behöver stänga. Appen tillåter att du skapar resor utan att rita in dem på kartan via infoga-funktionen och då är det inte ett fel att det saknas kartdata.
 • På Android så finns en dialog i nyare versioner av Android för att ge appen tillåtelse att komma åt plats i bakgrunden. I denna uppdatering har vi lagt in översättning av dialogen vilket saknades i 2.4.1 där den visades på engelska.
 • Övriga förbättringar av användargränssnitt och stabilitet.


2.4.4-uppdatering för Android - 2021-09-30

Löser två problem som påverkar vissa Android 11-enheter samt två mindre förbättringar av användarupplevelsen för alla användare på Android. Denna version har ännu inte publicerats på iOS då de viktigaste felen som lösts bara påverkar Android.

 • Löser fel som påverkar vissa Android 11-telefoner med att det inte går att byta undersökning
 • Löser fel som påverkar vissa Android 11-telefoner med att inga resor visas efter att loggningen varit avstängd och sedan slagits på
 • Aktiviteter utan gps-data visar nu notis om att gps-data saknas
 • Pågående aktiviteter/resor visar inte längre en sluttid kl 01:00 år 1970 i vyn för att redigera tid. 


2.4.5-uppdatering - 2022-01-19

 • Enkäten byter inte längre automatiskt till nästa sida när alla frågor har besvarats
 • Fixar för skärmläsare
 • Visar en varning i appen om notiser är avstängt (går att trycka bort)
 • Andra stabilitetsförbättringar