I denna version har vi förbättrat enkäter på resor. Det är nu lättare att se vilken resa en enkät hör till och det går till och med att trycka på det färgade området för att gå till översikt över resan där en karta visas över resan.


Vi har också arbetat på att göra det möjligt att ställa enkäter mer specifikt på t.ex. bara bilresor över 5 km. En annan förbättring är att enkätavsnitt på endast en sida stöds nu.


Vi vet att det kan vara krävande att svara på allt frågor om allt för många specifika resor. Det är därför vi nu gör förbättringar både av att sänka trösklarna för att svara på frågor men också göra det möjligt att vara mer restriktiva med vilka resor vi ställer frågor på för att bara ställa frågor där de gör störst nytta för att öka förståelsen för hur transportsystemet används.