För att resor ska inkluderas i sammanställningen behöver de vara kontrollerade och godkända. Det vill säga endast resor som är markerade som "rätt" ingår i sammanställningen.


Gå igenom dina dagar och se så att du kontrollerat och markerat dem som rätt. I kalendern kan du se vilka dagar som markerats som rätta.