I de flesta fall är det bättre att använda slå ihop än att ta bort resor/aktiviteter. Slå ihop kommer att behålla gps-spåret medans ta bort kommer att radera resans/aktivitetens gps-data. Ta bort kan användas för att ta bort spökresor som återkommer till samma plats, men bör inte användas för att ta bort en resa som har delats upp i många delar. Har en resa delats upp i många delar ska du använda slå ihop för som då bibehåller gps-spåret.


Om du är säker på att du vill ta bort en resa/aktivitet gör så här:

  1. Tryck på resan/aktiviteten du vill ta bort
  2. Välj Ta bort längst ner på sidan.
  3. Det går inte att ta bort tid, så du måste välja om tiden för den borttagna resan/aktiviteten ska läggas till föregående eller nästa aktivitet.
  4. Tryck på spara för att slutföra.

Ta bort innebär att färdvägen raderas. Vill du ha kvar GPS-spåret men i en annan resa överväg att ändra, slå ihop eller dela upp.