Samsung har inställningar som stänger ner oanvända appar och hindrar dem från att köra i bakgrunden. Detta kan leda till problem med loggningen i TravelVu. För att undvika att resor inte loggas ordentligt rekommenderar vi att du stänger av några inställningar på din Samsung-telefon medans du deltar i en TravelVu-undersökning.


1. Öppna Inställningar, scrolla ner och tryck på Enhetsvård2. Tryck på Batteri i nedre vänstra hörnet av skärmen.


3. Tryck på de tre vertikala prickarna i övre högra hörnet.4. Stäng av Sätt oanvända appar i viloläge samt Autoinaktivera oanvända appar. Tryck därefter på Appar i viloläge för att säkerställa att inte TravelVu redan är försatt i viloläge.5. I Appar i viloläge, se till så att TravelVu inte visas i listan. Om den är där tryck på papperskorgen.


6. Välj TravelVu och tryck på Ta bort


Nu är din telefon inställd så att TravelVu har möjlighet att köras i bakgrunden. När undersökningen är färdig kan du göra det motsatt i stegen 1-4 för att komma tillbaka till vanligt batterisparläge igen.