Med TravelVu behöver du inte slå av/på loggningen för hand när du börjar/slutar en resa utan appen sköter det automatiskt. Appen använder bl.a. accelerometern för att avgöra när du påbörjar en förflyttning och först då aktivera gps för att hålla nere batterianvändningen. Vi rekommenderar därför att loggningen alltid är aktiv men vill du ändå stänga av den en period så finns det en inställning för det i appen, men då får du själv se till att komma ihåg att slå på den igen.


För att stänga av loggningen:

  1. I TravelVu, tryck på kugghjulet i övre högra hörnet 
  2. Välj Inställningar
  3. Stäng av Logga rörelser


Tänk på att du måste själv komma ihåg att slå på loggningen igen för att fortsätta samla in resor och aktiviteter.