När du rest färdigt en dag så gör följande:

  • Gå in på samtliga aktiviteter och ange ärende (om de inte fått det automatiskt).
  • Ändra resa om föreslaget färdmedel blev fel. T.ex. om du fått bil men cyklade, så byt till cykel.
  • Om det är fel tider, justera start/slut-tider för resor och aktiviteter.
  • Om det blev fel resväg, justera resvägen i den mån det är rimligt .
  • Om avstånd fortfarande är fel, justera avståndet till rimligt värde.


Om du utfört en resa som i TravelVu har blivit uppdelad i flera delar, slå gärna ihop dem till en del. Det går oftast fortare än att gå in och ändra färdmedel/aktivitet på alla delar. Om du bytt färdmedel i verkligheten men bara fått en lång resa i TravelVu, så ska du dela upp den och ange rätt färdmedel för respektive del i appen.


Okej, jag är klar med rättningen, hur markerar jag dagen som rätt?

Under din resdag finns texten Markera att dagen stämmer med en vinkande hand symbol. Tryck  på den och välj att Ja, dagen stämmer om den stämmer enligt ovanstående kriterier eller Nej, använd inte denna dag. När du väljer det senare alternativet kommer vi inte använda din insamlade data för den dagen.


I kalender-vyn går det att få en översyn på vilka dagar som är rättade, vilket visas med en bock. 


Om du ombeds att godkänna eller bekräfta dagar så menar vi med det att kontrollera och markera dagen som rätt såsom beskrivits här.


Dagar som du markerat att de stämmer kommer att användas i undersökningen som du deltar i.