Det finns två sätt attt lägga till en resa/aktivitet, antingen så delar du upp resan i två (1.) eller lägger du till en ny resa/aktivitet (2.).


1. För att lägga till en resa eller aktivitet så delar du upp en existerande resa eller aktivitet i två. Följ instruktionerna nedan för att genomföra detta.


 1. Tryck på en resa/aktivitet där du vill lägga till resan/aktiviteten, så visas en detaljerad vy över resan/aktiviteten.
 2. Tryck på knappen Dela upp i nedre vänstra hörnet, för att komma vidare till en redigeringsvy 
 3. Flytta/peka klippverktyget (saxen) dit önskad brytpunkt är.
 4. Bekräfta brytpunkt genom att trycka på Nästa i högra hörnet.
 5. Din resa har nu delats upp i två enskilda resor. Klicka på vardera ny symbol i denna vyn och välj antingen fliken Aktivitet eller Resa för att där välja önskat alternativ för din resa/aktivitet
 6. Bekräfta och genomför uppdelningen genom att trycka Spara i nedre högre hörnet, för att färdigställa ändringen och återgå till resdagen.


Tips: Du kan också dela upp genom att trycka på pennan i nedre högra hörnet i fliken Resor. Välj därefter Dela upp och sen vilken resa du vill dela upp.


2. För att lägga till en resa eller aktivitet, följ instruktionerna nedan.


 1. Tryck på pennan symbolen nere i högra hörnet.
 2. Tryck på Lägg till (plus symbolen). Plus symbolen syns nu på varje resa och aktivitet. Tryck på en plus symbol där du vill lägga till en resa/aktivitet.
 3. Välj vilken typ av resa/aktivitet du vill lägga till under respektive, Resa eller Aktivitiet.
 4. Tryck Nästa  för att bekräfta valet. Beroende på om du väljer resa/aktivitet får du olika alternativ. Följ instruktioner för båda alternativen nedan:


Instruktioner, Aktivitet:

 1. Välj placering av aktivitet genom att dra symbolen längs med resvägen på kartan ( om du lägger till en aktivitet på redan befintlig aktivitet är placeringen resan vald, tryck nästa ). Tryck Nästa.
 2. Välj dag, start/sluttid genom att trycka på upp/ner pilarna.
 3. Tryck Spara.

Instruktioner, Resor:

 1. Välj antingen Rita på kartan eller Ange tid och sträcka

 2. Väljer du  Rita på kartan,  kan resvägen justeras genom att flytta de vita cirklarna längs med resvägen. Dra med två fingrar för att zooma in och ut på kartan. Det möjliggör att du kan justera din resväg ännu mer specifikt. För att radera en markör, tryck på den vita cirkeln.
 3.  Tryck Nästa när du är nöjd med din resväg. Välj dag, start/sluttid genom att trycka på upp/ner pilarna. Tryck  Spara.

 4. Väljer du Ange tid och sträcka: Skriv in distans på din resa genom att trycka på det angivna avståndet (3,2) i                 mitten på skärmen. Tryck Nästa. Välj dag, start/sluttid genom att trycka på upp/ner pilarna. Tryck Spara.