I denna version har vi fixat några buggar och gjort några förbättringar inkl. ny översättning till franska.

  • Fixat problem med att visa långa enkäter i popup-ruta
  • Fixat att inte hela rutan där en anger om dagen är rätt syntes på vissa telefoner.
  • Fixat att rutter en redigerat själv samt de för tågresor ibland inte gick att redigera 
  • Nytt: visar antal obekräftade dagar som återstår att rätta 
  • Nytt: när du bekräftat tillräckligt många dagar så kommer vi inte påminna om att rätta fler dagar. Du får givetvis gärna fortsätta och bekräfata ännu fler dagar och bidra med fler dagar än vi frågat efter.
  • Nytt: översättning till franska


Bara för iPhone:

  • Fixat att det inte gick att komma igång och använda appen på iOS 10.3 pga att nästa-knappen hamnade utanför skärmen.


Bara för Android:

  • Fixat att appen kunde öppna sig ibland när en höll på med annat 
  • Förbättrad bakgrundsloggning på Android 10
  • Fixat att med WebView-uppdateringen 79.0.3945.93 så gick det inte längre att spara ändring av resa/aktivitets tider och det gick heller inte att scrolla längst ner i lisatn över färdmedel/aktiviteter. (denna fix ingår i TravelVu 2.2.3 som släpptes 2019-12-22)