Vi har haft en störning på vår server med driftstopp 09:59 till 10:47.


Det beror på ett nätverksfel hos vår molnleverantör med stor påverkan på deras kunder.


Medans servern var oåtkomlig så gick det inte att komma åt dina resor i TravelVu eller ActiveTravel-appen. Under  denna tid så samlades dina resor fortfarande in och sparas lokalt i din telefon. När vår server åter är nåbar igen så kommer appen att synkronisera igen med vår server för att bearbeta data och du kommer därefter kunna se dina resor som samlats in under avbrottet.


Tyvärr så gick det inte att gå med i undersökningar eller besvara bakgrundsenkäten under avbrottet.