Huvudsakliga nyheter i version 2.6:

  • Enkäten har fått ny funktionalitet
  • Förbättringar av den franska översättningen
  • Förbättrad tillgänglighet


2.6.2 uppdatering - 2022-04-13

Uppdaterar fransk översättning och lägger till stöd för tre nya färdmedel.