Planerat tidsfönster

Datum: 2021-03-03

Tid: 10:00 - 12:00 CET (9:00 - 11:00 UTC)


Under denna tid kommer det göras ett serverunderhåll och våra tjänster an vara oåtkomliga. Det betyder att användare av TravelVu-appen kan få problem att komma åt och se resor, bakgrundsenkät etc. Resor som utförs under denna tid kommer att sparas lokalt i telefonen och laddas upp senare precis som ifall telefonen hade saknat internet-åtkomst. Under denna tid går det heller inte att gå med i nya undersökningar.