I denna version har vi fixat några buggar och förbättrat stabiliteten. 

  • Fixat lägg till i en aktivitet kunde föreslå en lägg-till-tid som var felaktig under vissa omständigheter
  • Gör det lättare att lägga till flera resor/aktivitet i följd
  • Stöd för enkätfrågor med tvingande svar.
  • Snabbare registrering av ny tidszon t.ex. vid byte till vintertid 
  • Snabbare laddning av vilka dagar som är rättade


Endast på iPhone:

  • Förbättrat hur appen ber om åtkomst till plats på iOS 14
  • Visar varning till användaren ifall att appen inte fått åtkomst till exakt platsinformation
  • Fixat att skapande av aktivitet för när loggning varit avstängt upphörde att fungera i iOS 14. Detta handlar inte om att funktionen för att stänga av loggning varit ur funktion utan bara att metadata för mellan vilka tidpunkter den varit avstängd inte sparats.


Endast på Android:

  • Fixat placering av svarsknapp i flervalsfrågor