När vi åker tåg är ofta gps-mottagningen dålig på grund av att vi sitter i en metallbur. Det gör att gps-spåren blir dåliga. För att komma runt detta kombinerar vi insamlad gps-data med kartor över järnvägsspår för att förbättra den redovisade färdgvägens precision. Vi försöker då använda de dåliga gps-punkterna som stöd för vilken färdväg tåget har tagit när det finns flera olika rutter att välja på men ibland saknas det gps-data helt och ibland är gps-punkterna så fel att de hamnar i närheten av fel järnvägsspår. Här försöker vi göra en bra avvägning för att gissa rätt rutt, men kommer ibland sakna data eller göra fel avvägning i de enskilda fallet.


För tågresor gjorda efter 19 december 2019 så går det med TravelVu 2.2 och senare att redigera färdvägen med hjälp av flytta-funktionen.